English Version
     
ข้อมูลกลุ่มบริษัท ฯ ในเครือ โอ เอช เค กรุ๊ป
กิจการของกลุ่มบริษัทในเครือ โอ เอช เค กรุ๊ป คือเป็นผู้นำเข้าและผู้แทนจำหน่ายสินค้า
แสตนเลสแผ่นแสตนเลสเส้น - ฉาก เพลา แบน ท่อแสตนเลส แป็ปน้ำแสตนเลส เกรด 304,
304L, 316 L 310S และ 430 สังกะสีแผ่นเรียบ เหล็กชุบซิงค์ อลูมิเนียมแผ่นเรียบ อลูมิเนียม
แผ่นลาย ทองเหลืองแผ่น ทองแดงแผ่น ทองแดงเส้น กลม แบน ซึ่งเป็นผู้ผลิต ที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องของคุณภาพ และมาตรฐาน ที่ได้สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้นำไปใช้ มาเป็นเวลากว่า 30 ปี
ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทในเครือ ฯ ได้ทำการจัดจำหน่ายให้แก่ร้านค้าในประเทศ บริษัท
รับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม โรงกระดาษ โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม โรงน้ำแข็ง ห้องเย็น โรงปลาป่น โรงน้ำตาล โรงงานผลิตหม้อน้ำ เครื่องครัว เรือประมง คานเรือ ต่าง ๆ

รวมถึงการให้บริการ รับตัดซอย แผ่นด้วยเครื่อง AMADA
- แสตนเลส ความหนา 0.3 มม. - 3.0 มม.
- สังกะสี เหล็กชุบซิงค์ ความหนา 0.3 มม.- 4.5 มม.
- อลูมิเนียม ความหนา 0.3 มม. - 6.0 มม.

รับตัดแบบแสตนเลสความยาวถึง 6 เมตร ด้วยเครื่องจักร ADIRA
รับตัดม้วน แสตนเลส (รีดเย็น) สังกะสี เหล็กชุบซิงค์ ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ รับตัดม้วนแสตนเลส (รีดร้อน) ด้วยเครื่องจักรทันสมัยที่สุดแห่งเดียวในประเทศ ที่ตัดได้ ความหนาถึง 12 มม. ความยาวสูงสุด 12 เมตร

โดย กลุ่มบริษัทในเครือ ฯ ประกอบด้วย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ้ว เฮียบ เซ่ง เชียง โงว กิม
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดมสินสตีล
- บริษัท สินวัฒนาเม็ททอล จำกัด
- บริษัท โอ.เอช.เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สถานที่ติดต่อ :
839 - 841 - 843 - 845 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100

โทร 0-2233-4466 (อัตโนมัติ), 02-639-4666 (อัตโนมัติ)
โทรสาร 0-2266-4466, 0-2639-4664
E-MAIL ADDRESS: ohk@ohkgroup.com
Web site : http://www.ohkgroup.com