ม้วนสแตนเลส 304 No.1 ขนาด 4' x Coil และ
1M x Coil

SIZE
3 MM
4' x Coil
3 MM
1245 x Coil
3.17 MM
4' x Coil
3 MM
1000 x Coil
4 MM
4' x Coil
4.5 MM
4' x Coil
5 MM
4' x Coil
6 MM
4' x Coil
8 MM
4' x Coil
9 MM
4' x Coil
10 MM
4' x Coil
12 MM
4' x Coil
-
4' x Coil

ม้วนสแตนเลส 304 2B ขนาด 5' x Coil, 4' x Coil,
3' x Coil, 1M x Coil
ม้วนสแตนเลส 316L 2B ขนาด 4' x Coil

SIZE
304 2B
3.00 MM
5' x Coil
2.00 MM
5' x Coil
1.50 MM.
5' x Coil
1.20 MM
5' x Coil
1.00 MM
5' x Coil
0.70 MM
5' x Coil
3.00 MM
4' x Coil
3.00 MM
1235 x c
2.50 MM
4' x Coil
2.30 MM
4' x Coil
2.00 MM
4' x Coil
2.00 MM
12345 x c
1.80 MM
12345 x c
1.50 MM
4' x Coil
1.50 MM
12345 x c
1.20 MM
4' x Coil
1.00 MM
4' x Coil
0.90 MM
4' x Coil
0.80 MM
4' x Coil
0.70 MM
4' x Coil
0.60 MM
4' x Coil
0.50 MM
4' x Coil
0.45 MM
4' x Coil
0.40 MM
4' x Coil
0.30 MM
4' x Coil
 
0.50 MM
3' x Coil
0.40 MM
3' x Coil
0.30 MM
3' x Coil
 
0.40 MM
1' x Coil
0.30 MM
1' x Coil
0.25 MM
1' x Coil
316L 2B
3.00 MM
4' x Coil
2.00 MM
4' x Coil
1.50 MM
4' x Coil
1.20 MM
4' x Coil
1.00 MM
4' x Coil
ม้วนสแตนเลส 304 No.1 ขนาด 5' x Coil
SIZE
3 MM
5' x Coil
4 MM
5' x Coil
4.5 MM
5' x Coil
5 MM
5' x Coil
6 MM
5' x Coil
8 MM
5' x Coil
9 MM
5' x Coil
10 MM
5' x Coil
12 MM
5' x Coil

ม้วนสแตนเลส 304 BA ขนาด 4' x Coil
SIZE
3.00 MM
4' x Coil
2.50 MM
4' x Coil
2.30 MM
4' x Coil
2.00 MM
4' x Coil
1.50 MM
4' x Coil
1.20 MM
4' x Coil
1.00 MM
4' x Coil
0.90 MM
4' x Coil
0.80 MM
4' x Coil
0.70 MM
4' x Coil
0.60 MM
4' x Coil
0.50 MM
4' x Coil
0.45 MM
4' x Coil
0.40 MM
4' x Coil
0.30 MM
4' x Coil

ม้วนสแตนเลส 316L No.1 ขนาด 4' x Coil
SIZE
3 MM
4' x Coil

ม้วนสแตนเลส 316L No.1 ขนาด 5' x Coil
SIZE
3 MM
5' x Coil
4 MM
5' x Coil
6 MM
5' x Coil
8 MM
5' x Coil
9 MM
5' x Coil
10 MM
5' x Coil
12 MM
5' x Coil