ท่อสแตนเลสกลมด้าน (NB)
SIZE
น้ำหนัก
1/2' x 3.0 mm.
-
5/8' x 3.0 mm.
-
3/4 x 3.0 mm.
-
1' x 3.0 mm.
-
1 1/4' x 3.0 mm.
-
1 1/2' x 3.0 mm.
-
2' x 3.0 mm.
-

ท่อกลมสแตนเลสเงา ความหนา 1.00 มิลลิเมตร
SIZE
น้ำหนัก
3/8' x 1.00 mm
1.27
1/2' x 1.00 mm
1.75
5/8' x 1.00 mm
2.22
3/4' x 1.00 mm
2.70
7/8' x 1.00 mm
3.17
1' x 1.00 mm
3.65
1 1/4' x 1.00 mm
4.60
1 1/2' x 1.00 mm
5.54
1 3/4' x 1.00 mm
 
2' x 1.00 mm
 
15 x 1.00 mm
 
18 x 1.00 mm
 
20 x 1.00 mm
 
28 x 1.00 mm
 
35 x 1.00 mm
 

ท่อกลมสแตนเลสเงา ความหนา 1.20 มิลลิเมตร
SIZE
น้ำหนัก
1/2' x 1.20 mm
2.06
5/8' x 1.20 mm
2.63
3/4' x 1.20 mm
3.20
7/8' x 1.20 mm
3.77
1' x 1.20 mm
4.34
1 1/4' x 1.20 mm
5.48
1 1/2' x 1.20 mm
6.62
1 5/8' x 1.20 mm
7.36
1 3/4' x 1.20 mm
7.76
2 ' x 1.20 mm
8.90
2 1/2 ' x 1.20 mm
11.17
3' x 1.20 mm
13.46
15 x 1.20 mm
-
18 x 1.20 mm
-
20 x 1.20 mm
-
28 x 1.20 mm
-
35 x 1.20 mm
-
60 x 1.20 mm
-

ท่อกลมสแตนเลสเงา ความหนา 2.0 และ 3.0 มิลลิเมตร
SIZE
น้ำหนัก
1/2' x 2.00 mm
-
5/8' x 2.00 mm
4.15
3/4' x 2.00 mm
5.10
7/8' x 2.00 mm
6.04
1' x  2.00 mm
6.99
1 1/4' x 2.00 mm
8.89
1 1/2' x 2.00 mm
10.79
1 5/8' x 2.00 mm
12.02
1 3/4' x 2.00 mm
-
2 ' x 2.00 mm
14.59
2 1/2' x 2.00
18.32
3' x 2.00 mm
22.18
3 1/2' x 2.00 mm
26.02
4' x 2.00 mm
29.80
4 1/2' x 2.00 mm
33.52
20 x 2.00 mm
-
28 x 2.00 mm
-
35 x 2.00 mm
-
60 x 2.00 mm
-
1' x  3.00 mm
10.60
1 1/4' x 3.00 mm
12.93
1 1/2' x 3.00 mm
15.76
1 3/4' x 3.00 mm
12.70
2 ' x 3.00 mm
21.47
2 1/2' x 3.00
27.17
3' x 3.00 mm
32.86
3 1/2' x 3.00 mm
38.58
4' x 3.00 mm
44.28
4 1/2' x 3.00 mm
49.99
ท่อสแตนเลสเงา ความหนา 0.80 มิลลิเมตร
SIZE
น้ำหนัก
3/8' x 0.80 mm
1.04
1/2' x 0.80 mm
1.42
5/8' x 0.80'
1.80
3/4' x 0.80 mm
2.17
7/8' x 0.80 mm
-
1' x 0.80 mm
2.94
1 1/4' x 0.80 mm
-
2' x 0.80 mm
-

ท่อกลมสแตนเลสเงา ความหนา 1.20 มิลลิเมตร
SIZE
น้ำหนัก
1/2' x 1.20 mm
2.06
5/8' x 1.20 mm
2.63
3/4' x 1.20 mm
3.20
7/8' x 1.20 mm
3.77
1' x 1.20 mm
4.34
1 1/4' x 1.20 mm
5.48
1 1/2' x 1.20 mm
6.62
1 5/8' x 1.20 mm
7.36
1 3/4' x 1.20 mm
7.76
2' x 1.20 mm
8.90
2 1/2' x 1.20 mm
11.17
3' x 1.20 mm
13.46
15 x 1.20 mm
-
18 x 1.20 mm
-
20 x 1.20 mm
-
28 x 1.20 mm
-
35 x 1.20 mm
-
60 x 1.20 mm
-

ท่อกลมสแตนเลสเงา ความหนา 1.50 มิลลิเมตร
SIZE
น้ำหนัก
1/2' x 1.50 mm
2.51
5/8' x 1.50 mm
3.22
3/4' x 1.50 mm
3.93
7/8' x 1.50 mm
4.65
1' x 1.50 mm
5.35
1 1/4' x 1.50 mm
6.78
1 1/2' x 1.50 mm
8.21
1 5/8' x 1.50 mm
9.18
1 3/4' x 1.50 mm
9.63
2 ' x 1.50 mm
11.05
2 1/2 ' x 1.50 mm
13.90
3' x 1.50 mm
16.75
3 1/2' x 1.50 mm
19.82
4' x 1.50 mm
22.15
4 1/2' x 1.50 mm
25.33
15 x 1.50 mm
-
18 x 1.50 mm
-
20 x 1.50 mm
-
28 x 1.50 mm
-
35 x 1.50 mm
-
60 x 1.50 mm
-

ท่อสี่เหลี่ยมสแตนเลสเงา ความหนา 1.2, 1.5, 2.0, 3.0
SIZE
น้ำหนัก
20 x 10 x 1.0 mm
-
1' x 1/2' x 1.0 mm
3.65
1 1/4' x 5/8' x 1.0 mm
3.91
1 1/2' x 3/4' x 1.0 mm
5.54
20 x 10 x 1.2 mm
-
1' x 1/2' x 1.2 mm
4.34
1 1/4' x 5/8' x 1.2 mm
4.66
1 1/2' x 3/4' x 1.2 mm
6.62
2' x 1' x 1.2 mm
8.5
3' x 1 1/2' x 1.2 mm
13.46
1 1/2' x 3/4' x 1.5 mm
8.2
2' x 1 ' 1.5 mm
10.55
3' x 1 1/2' x 1.5 mm
16.76
4' x 2' x 1.5 mm
22.45
2' x 1 ' 3.0 mm
-
3' x 1 1/2' x 3.0 mm
22.2
4' x 2' x 3.0 mm
29.8
4' x 2' x 3.0 mm
44.26

ท่อสี่เหลี่ยมสแตนเลสเงา ความหนา 1.2, 1.5, 2.0, 3.0
SIZE
น้ำหนัก
1/2' x 1.00 mm
2.22
5/8' x 1.00 mm
2.70
3/4' x 1.00 mm
3.43
1' x 1.00 mm
4.63
1 1/4' x 1.00 mm
1/2' x 1.20 mm
 5/8' x 1.20 mm
3.20
 3/4' x 1.20 mm
4.08
1' x 1.20 mm
5.51
1 1/4' x 1.20 mm
6.96
1 1/2' x 1.20 mm
8.88
40 mm x 1.2 mm
2' x 1.20 mm
11.34
3/4' x 1.5 mm
-
1' x 1.5 mm
6.84
1 1/4' x 1.5 mm
9.74
1 1/2' x 1.5 mm
10.98
40 mm x 1.5 mm
-
2' x 1.50 mm
14.04
3/4' x 2.0 mm
-
1' x 2.0 mm
-
1 1/4' x 2.0 mm
-
1 1/2' x 2.0 mm
14.50
40 mm x 2.0 mm
-
2' x 2.0 mm
18.00
1' x 3.0 mm
-
1 1/4' x 3.0 mm
-
1 1/2' x 3.0 mm
-
40 mm x 3.0 mm
-
2' x 3.0 mm
-